JuhaniNurminen kummajainen

Ad acta - hallintolaki ja laillisuusvalvonta?

  • Nimetön?
    Nimetön?

Oikeuskanslerinvirasto on tehnyt Ad acta -esityksen eräässä tapauksessa (tuskin ainoa) sillä perusteella, että kantelu on tehty nimettömänä sähköpostitse. (OKV/815/1/2013)

Kantelun perusteella, ja siihen liitetyn näytön perusteella, on sinänsä kiistatonta, että useat viranomaiset ovat rikkoneet hallintolakia, mutta onko laillisuusvalvoja (oikeuskansleri) tehnyt niin (eli rikkonut lakia, hallintolaki) kun asiassa on tehty ad acta päätös sillä perusteella, että kantelun tekijä ei ole ollut tunnistettavissa koska kantelu on tehty sähköpostitse.

Laillisuusvalvontaviranomaisilta löytyy ratkaisuja joiden perusteella jopa anonyymistä sähköpostista tulleisiin tiedusteluihin pitää yleensä vastata koska viranomaistoiminta on julkista (julkisuuslaki) eikä tiedon pyytäjää saa vaatia esittämään henkilöllisyyttään ellei siihen ole erityistä, perusteltuä, objektiivisesti hyväksyttävää syytä.

Nyt jos sitten henkilö esittääkin nimettömänä kysymyksen laillisuusvalvojalle niin voidaanko se arkistoida ad acta perusteella, edes pyytämättä lisäselvitystä, eli lähettämättä täydynnyspyyntöä?

"Hallintolaki 22 §

Asiakirjan täydentäminen

Jos viranomaiselle toimitettu asiakirja on puutteellinen, viranomaisen on kehotettava lähettäjää määräajassa täydentämään asiakirjaa, jollei se ole tarpeetonta asian ratkaisemiseksi. "

* * *

Ymmärrän kyllä, että jos asia olisi tutkittu, niin ainakin sen näytön perusteella joka minun tiedossani on, olisivat useat viranomaiset saaneet moitteita lainvastaisesta toiminnasta (lue: toimimatta jättäminen).

Mutta: Suomihan onkin "mikä mikä maa"? Vai kuinka?

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat